Tuesday, August 4

കവണി

ഇംഗ്ലീഷാവിഷ്ടമായ മലയാളം.
Featured News, കവണി, സാഹിത്യം

ഇംഗ്ലീഷാവിഷ്ടമായ മലയാളം.

  മലയാള ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ഇടയ്ക്കിടെ കേരളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓണക്കാലത്താണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മലയാള ഭാഷ കൊണ്ടു പിടിച്ച ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയമായത്. പി. എസ്.സി. പരീക്ഷകൾ മലയാളത്തിലാക്കണം എന്ന പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് അന്ന് പലവിധ ചർച്ചകൾ നടന്നത്. പി. എസ്.സി. നടത്തുന്ന പല പരീക്ഷകളുടെയും ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും മലയാളത്തിലായാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ആശയ വിനിമയ തകരാറുകളെക്കുറിച്ച് അന്ന് പല വഴിക്ക് ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. ശാസ്ത സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങൾ പലതും മലയാളത്തിലാക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പല സാങ്കേതിക പദങ്ങൾക്കും തുല്യമായ മലയാള പദങ്ങൾ ഇവിടില്ല എന്നും മറ്റുമുള്ള തീർപ്പുകളിലാണ് ഒടുവിൽ ചർച്ചകളെല്ലാം പരിസമാപിച്ചതെന്നു തോന്നുന്നു. പുതിയ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ ലോവർ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകൾ മാതൃഭാഷയിലായിരിക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശം കണ്ടതിനെത്തുടർന്ന് വീണ്ടും ചില ചർച്ചകൾ പൊട്ടിമുളയ്ക്കാൻ ത...
‘ഞാൻ എന്നോടു മത്സരിച്ച് എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു ജയിക്കുന്ന ഒറ്റയാൻ വള്ളമാണ്’ വിപിത എഴുതിയ ഒരു വള്ളംകളിക്കവിതയെക്കുറിച്ച്.
കവണി, സാഹിത്യം

‘ഞാൻ എന്നോടു മത്സരിച്ച് എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു ജയിക്കുന്ന ഒറ്റയാൻ വള്ളമാണ്’ വിപിത എഴുതിയ ഒരു വള്ളംകളിക്കവിതയെക്കുറിച്ച്.

കവണി ഞാൻ എന്നോടു മത്സരിച്ച് എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു ജയിക്കുന്ന ഒറ്റയാൻ വള്ളമാണ്. വിപിത എഴുതിയ ഒരു വള്ളംകളിക്കവിതയെക്കുറിച്ച്. കെ രാജേഷ് കുമാർ വള്ളംകളി എന്നു കേട്ടാൽ പ്രാന്തു പിടിക്കുന്ന കുറേപ്പേരെങ്കിലും കുട്ടനാട്ടിലും ആറന്മുളയിലും കാണും. വള്ളം എന്നു കേട്ടാൽ മതി അവർക്ക് ആവേശമാകും. ചങ്കിൽ തുഴയുടെ താളം മിടിക്കും. വഞ്ചിപ്പാട്ട് തലമണ്ടയിൽ പതഞ്ഞു പൊങ്ങും. അങ്ങനത്തെ ഒരു വള്ളംകളി പ്രാന്തനാണ് ഇതെഴുതുന്നത്. വള്ളംകളിഭ്രമം വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ തുടങ്ങുന്നതാണ്. ശിശുവായിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട്. വഞ്ചിപ്പാട്ടുകേൾക്കുമ്പോൾ കൈകാലിട്ടടിക്കുന്ന കുഞ്ഞ്. പിന്നെ വളർന്നു വളർന്നു വരുമ്പോൾ മഴയത്ത് ഇറയത്തു നിന്ന് വള്ളം ഇറക്കി കളിക്കും. കടലാസുതോണികൾ .ഓരോരോ പേരിട്ട്. പേരുകേട്ട വള്ളങ്ങളായി ആ കടലാസ് തോണികൾ മാറും. വിപിതയുടെ കവിത വായിച്ചു തുടങ്ങവേ ഈ ബാല്യകാല അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഇരച്ചു വന്നു. പക്ഷേ പോകെ പോ കെ സങ്കടം വന്...
തമ്പി – എൽ.തോമസ്കുട്ടിയുടെ കവിതാലോകത്തെക്കുറിച്ച്
Featured News, കവണി, കവിത

തമ്പി – എൽ.തോമസ്കുട്ടിയുടെ കവിതാലോകത്തെക്കുറിച്ച്

കവണി തമ്പി - എൽ.തോമസ്കുട്ടിയുടെ കവിതാലോകത്തെക്കുറിച്ച് എൽ.തോമസ്കുട്ടി എഴുതിയ 'തമ്പി' എന്ന കവിത വായിച്ച് വിഷാദത്തിലാഴവേ ഈ കവി എഴുതിയ പഴയ ഒരു കവിത ഓർമ്മ വന്നു. സി.വി വിജയം എന്ന കവിത. ആയിരത്തിത്തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ആരംഭത്തിലാണ് സി.വി വിജയം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്. മലയാള കവിതയിൽ ആധുനികതയൊക്കെ അവസാനിച്ചു എന്ന് ആധുനിക കവിതകൾ തന്നെ തീർപ്പ് കല്പിച്ച സന്ദർഭമായിരുന്നു അത്. തൊണ്ണൂറുകളോട് ഇവിടെ വിമർശനം എന്ന സാഹിത്യ ശാഖ ഊർധശ്വാസം വലിച്ചു തുടങ്ങി. പഴയ തലമുറയിലെ ചില വിമർശകർ കാല്പനികതയുടെയും ആധുനികതയുടെയും മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉത്തരാധുനികതയെക്കുറിച്ചെഴുതാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ സാഹിത്യ ഭാവുകത്വവുമായി തീരെ ഇണങ്ങാത്ത പുതിയ സാഹിത്യം കണ്ട് പലരും അണിയറയിലേക്ക് മറഞ്ഞ് വിമർശന അരങ്ങിനെ ആളൊഴിഞ്ഞതാക്കി. മുതിർന്ന ചില ആധുനികകവികൾ ഉത്തരാധുനിക കവികളുടെ രക്ഷാധികാരികളായി വരുന്നത് ഈ വേളയിലാണ്. അ...
മല്ലികപ്പൂക്കളുടെയും മലക്കുകളുടെയും സ്രഷ്ടാവാരാണ്? ‘എ ഗോസിപ്പ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹരിശങ്കരനശോകൻ’
Featured News, കവണി, സാഹിത്യം

മല്ലികപ്പൂക്കളുടെയും മലക്കുകളുടെയും സ്രഷ്ടാവാരാണ്? ‘എ ഗോസിപ്പ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹരിശങ്കരനശോകൻ’

- 'എ ഗോസിപ്പ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹരിശങ്കരനശോകൻ' എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു കുറിപ്പ്. പിസ്കോണിയ മസ്കയ്ക്കു ശേഷം ഹരിശങ്കരനശോകൻ്റെ പുതിയ പുസ്തകം വന്നു. അതാണ് ഏ ഗോസിപ്പ് അക്കോർഡിംഗ് റ്റു ഹരിശങ്കരനശോകൻ. പി.എൻ.പണിക്കരുടെ ഓർമ്മദിനമായ വായനദിനത്തിൽ വായിച്ചത് ഈ കവിതാ സമാഹാരമാണ്. 33 കവിതകൾ. പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചു. വരാൻ പോകുന്ന യോഗദിനത്തിൽ യോഗികൾ ആസനങ്ങൾ പല തവണ ചെയ്യുന്നതു പോലെ. യോഗദിനത്തിൽ തന്നെ ആചരിക്കുന്ന സംഗീത ദിനത്തിൽ ഗായകർ പല തവണ സാധകം ചെയ്യുന്നതു പോലെ. എല്ലാം അച്ഛാ ദിനങ്ങളാണെങ്കിലും ഓരോരോ സംഗതികൾക്ക് ഓരോരോ ദിനങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഓരോരോ ആചാരങ്ങൾ എന്നു കരുതിയാൽ മതി. പി.എൻ. പണിക്കരുടെ ചരമദിനമായ വായനദിനാചരണ ദിനത്തിൽ ഒരു കവി എഫ്.ബി.യിൽ എഴുതിയ ഇന്ന് അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ ചരമദിനം എന്ന ഒറ്റവരി ക്കുറിപ്പിലെ ഇരുണ്ട ഹാസ്യം ആസ്വദിച്ചിട്ടാണ് ഹരിശങ്കരന ശോകനിലേക്ക് കടന്നത്. ഈ കവിതകൾ...
‘രോഗവും മരുന്നും ‘ – ‘വൈദ്യത്തിൻ്റെ സ്മൃതി സൗന്ദര്യം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച്
Featured News, കവണി, കവിത, സാഹിത്യം

‘രോഗവും മരുന്നും ‘ – ‘വൈദ്യത്തിൻ്റെ സ്മൃതി സൗന്ദര്യം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച്

കവണി 'രോഗവും മരുന്നും ' - 'വൈദ്യത്തിൻ്റെ സ്മൃതി സൗന്ദര്യം' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച് കോവിഡ് 19 വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാണ് ഈ മഹാമാരിക്ക് ഒരു ശമനമുണ്ടാകുക. ഈ പകർച്ച രോഗത്തിനു മരുന്നു കണ്ടു പിടിക്കാൻ ശാസ്ത്രലോകം കൊണ്ടു പിടിച്ചു ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഏകാന്ത വേളകളിൽ രോഗവും മരണവും ചിന്തയിൽ വന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ മടി. ആകെപ്പാടെ ഒരു മടുപ്പ്. മന്ദത. യൗവനങ്ങളോടൊത്തു മേളിക്കാൻ അവസരമുള്ള ജോലിയും ഓൺലൈൻ പ്രതലങ്ങളിലേക്ക് മാറി. അവയോട് ആദ്യാനുഭവം എന്ന നിലയിൽ പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള പ്രയാസം. മഴ ഇടയ്ക്ക് പെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആനന്ദിക്കാനാകുന്നില്ല. മഴ നനയുന്ന ശീലവും നിന്നു. പനി പിടിച്ചാൽ ആകെ പ്രശ്നമാകുമല്ലോ. ചില വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സമയം നീക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ചെറുപ്പക്കാർ ഉള്ള ചില ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സ്വീകാര്യത കിട്ടിയതിനാൽ കുറച്ചൊക...
ഹിമാലയരാഗങ്ങൾ ; കെ രാജേഷ് കുമാർ എഴുതുന്നു’
Reviews, Travel, കവണി

ഹിമാലയരാഗങ്ങൾ ; കെ രാജേഷ് കുമാർ എഴുതുന്നു’

  യാത്രാവിവരണം എന്ന സാഹിത്യ ജനുസ്സിനെക്കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു മലയാള വായനക്കാരൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് രണ്ടു ചിത്രങ്ങൾ പ്രകാശിക്കും.ഒന്ന്, ഹിമാലയം. രണ്ട്, സഞ്ചാരപ്രഭുവായ എസ്.കെ. പൊറ്റേക്കാട്. കാളിദാസൻ തൻ്റെ ദേവഭാവനയിൽ മനുഷ്യരൂപമാർന്ന ഹിമവാനെ ഒറ്റവരിയിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരേ സമയം അധൃഷ്യനും അഭിഗമ്യനുമായ ഹിമവാൻ എന്ന പ്രതാപിയായ രാജാവ് ,വാത്സല്യനിധിയായ പിതാവ്. ഹിമാലയം എന്ന പർവ്വതരാജന് ഇതിനപ്പുറം ഒരു വിശേഷണം വേറെ വേണ്ട. ദുഷ്കവികൾ ആയിരം വരികളിലൂടെ വിവരിക്കുന്ന കാര്യം ഒറ്റവരിയിൽ. ദീപശിഖാ കാളിദാസനു വന്ദനം. ഏകാന്ത വേളകളിൽ മാനസസഞ്ചാരം നടത്താത്ത ആരുണ്ട്. തൂവലുപോലെ പറന്നു പോകുന്നത്, പുഷ്പകവിമാനത്തിൽ മേഘമാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്, സമുദ്രാന്തർഭാഗങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നാഗ/ക ലോകത്തെത്തുന്നത് - സ്വപ്നം കാണാത്തവരാരുണ്ട്. കഴലിൽ ചിറകുള്ള സഞ്ചാര പ്രിയരാകാനുള്ള മോഹം. ഭാവനാ സഞ്ചാരി.മ...
കാറ്റ് വീശുവല കൊണ്ടുയർത്തുന്ന കൂടാര വിതാനങ്ങൾ ; കെ. രാജഗോപാലിൻ്റെ ‘പരിധിക്കു പുറത്ത് ‘ എന്ന കവിതയെക്കുറിച്ച്
Featured News, കവണി

കാറ്റ് വീശുവല കൊണ്ടുയർത്തുന്ന കൂടാര വിതാനങ്ങൾ ; കെ. രാജഗോപാലിൻ്റെ ‘പരിധിക്കു പുറത്ത് ‘ എന്ന കവിതയെക്കുറിച്ച്

  കാറ്റ് വീശുവല കൊണ്ടുയർത്തുന്ന കൂടാര വിതാനങ്ങൾ കെ. രാജഗോപാലിൻ്റെ  'പരിധിക്കു പുറത്ത് ' എന്ന കവിതയെക്കുറിച്ച്. കവിതാ വായന എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങേയറ്റം സ്വകാര്യമായ ഒരു അനുഭവമാണ്. നാനാവിധത്തിലുള്ള കാവ്യ സിദ്ധാന്തങ്ങളോ കവിതാ ബാഹ്യമായ സാംസ്കാരിക വിവക്ഷകളോ യാതൊന്നും കവിതയും എൻ്റെ ഹൃദയവും തമ്മിലുള്ള നേർബന്ധത്തിന് ഇടങ്കോലിടാറില്ല. ഇതിൽ തെറ്റുകാണുന്നവരുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും എൻ്റെ പരിധിയിൽ വരില്ല. സ്വകാര്യമായി ലാളിക്കുവാനും ഓമനിക്കുവാനും കുറെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ എന്തു ജീവിതം. നിഷ്കുണമായ ജീവിതം മരണ തുല്യമാണ്. കവിതയുമായി ഏകാന്ത ഹൃദയ സംവാദം നടത്താൻ കഴിവില്ലാത്തവർക്ക് എൻ്റെ റിപ്പബ്ളിക്കിൽ പൗരത്വമില്ല. ചില കവിതകൾ ഒറ്റ വായനയിൽ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ കുടിപാർക്കും. കെ.രാജഗോപാലിൻ്റെ 'പരിധിക്കു പുറത്ത് ' അത്തരമൊരു കവിതയാണ്. അത് എൻ്റെ കൂടി അനുഭവത്തിൻ്റെ കവിത യാണ്. ആറ്റു തിട്ടയ്ക്ക്...
മഹാരാജാസ് കോളേജിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചിത്രകവിത
Featured News, കവണി, കവിത, സാഹിത്യം

മഹാരാജാസ് കോളേജിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചിത്രകവിത

മലയാള കവിതയിൽ ആധുനികതയുടെ സങ്കീർണ്ണ നടനം അടങ്ങിയതിനു ശേഷം വന്ന കവികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടയാളാണ് എസ്.ജോസഫ്. കവിതയുടെ രൂപഭാവങ്ങളിൽ ആധുനികർ കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. വൃത്തത്തിലും ചതുരത്തിലും പദ്യത്തിലും ഗദ്യത്തിലും കവിതകൾ ശിൽപ്പപ്പെട്ടു. ഈണത്തിൽ, താളത്തിൽ കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞാടാവുന്ന കവിതകൾ എഴുതിയവർ തന്നെ അലറി വിളിക്കുന്ന രീതിയിൽ കവിതകൾ ചൊല്ലി. നിലവിളി പോലെയും മോങ്ങൽ പോലെയുമുള്ള ചൊൽക്കവിതകൾ ഹരമായിക്കരുതിയവരുണ്ട്. സങ്കീർണ്ണബിംബങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഗദ്യകവിതകൾ ആകട്ടെ ആർക്കും മനസ്സിലായതുമില്ല. എഴുതിയ കവിക്കും മനസ്സിലായില്ല. വായനക്കാരനും മനസ്സിലായില്ല. വളരെ വില കുറച്ച് കിട്ടുന്ന പട്ടച്ചാരായമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ സങ്കീർണ്ണബിംബങ്ങൾ മനസ്സിലായ ചിലരും ഉണ്ടായിരുന്നു, ദോഷം പറയരുതല്ലോ. കവിതയിലെ ഈയൊരു സങ്കീർണ്ണവൃത്തത്തിൻ്റെ വെളിയിൽ നിന്നു കൊണ്ടാണ് ജോസഫ് എഴുതിത്തുടങ്ങിയത്. പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കവിത എന്ന കള്ള...
ഒരു കാക്കമാത്രം അപ്പോൾ ആർത്തു ചിരിച്ചു കൊണ്ടു പറന്നുപോയി  ; ബി. രവികുമാറിൻ്റെ ഓർമ്മയിലെ പച്ച …ചോപ്പ് എന്ന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച്
Featured News, കവണി

ഒരു കാക്കമാത്രം അപ്പോൾ ആർത്തു ചിരിച്ചു കൊണ്ടു പറന്നുപോയി ; ബി. രവികുമാറിൻ്റെ ഓർമ്മയിലെ പച്ച …ചോപ്പ് എന്ന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച്

കവണി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഛായാപടങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ ഓർമ്മ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉപതലക്കെട്ട്. അപാരമായ ദൃശ്യപരതയാണ് ബി.രവികുമാറിൻ്റെ ഈ ഓർമ്മയെഴുത്തിനെ സവിശേഷമാക്കുന്നത്. പുസ്തകത്തിന് പുറന്താൾക്കുറിപ്പ് എഴുതിയ ലക്ഷ്മി പി അക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 'ഒരു മികച്ച സിനിമയിൽ പ്രേക്ഷകരും കഥയിൽ വായനക്കാരും കഥാപാത്രങ്ങളായി പങ്കെടുക്കുന്നതുപോലെയാണ് ഈ അനുഭവങ്ങൾ ' ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഫേസ് ബുക്കിൽ ഈ അനുഭവ സ്മരണകൾ രവി മാഷ് കുറിച്ചിട്ടിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ഞാൻ ഏഴെട്ടു കോളേജ് അധ്യാപകരോടൊപ്പം ( മലയാളം മാഷമ്മാരായ ) താമസിച്ചു പോരികയായിരുന്നു. അവരിൽ ചിലർ സ്വാഭാവികമായും സാഹിത്യതൽപ്പരരായിരുന്നു. സമകാലിക സാഹിത്യവുമായി ചേർന്നൊഴുകുക എന്നത് സാഹിത്യ അധ്യാപകരുടെ തൊഴിൽപരമായ ആവശ്യമായതുകൊണ്ടു കൂടി ഏറ്റവും പുതിയ കവിതയും കഥയും നോവലുമൊക്കെ സൂക്ഷ്മമായും വിശദമായും ചർച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സം...
കൃഷി തിരിച്ചുപിടിക്കാനാകുമോ?  വീട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ട കാലത്തെ കൃഷി, സാഹിത്യ ചിന്തകൾ കെ. രാജേഷ് കുമാർ പങ്കു വയ്ക്കുന്നു.
CORONA, Featured News, കവണി

കൃഷി തിരിച്ചുപിടിക്കാനാകുമോ? വീട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ട കാലത്തെ കൃഷി, സാഹിത്യ ചിന്തകൾ കെ. രാജേഷ് കുമാർ പങ്കു വയ്ക്കുന്നു.

 കവണി കൃഷി തിരിച്ചുപിടിക്കാനാകുമോ? മഹാമാരിയെക്കുറിച്ച്, പകർച്ചവ്യാധിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടുകേൾവിയും പുസ്തകം വായിച്ച അറിവുമേ കേരളീയർ ബഹു ഭൂരിപക്ഷത്തിനും ഉള്ളൂ. ആൽബേർ കാമുവിൻ്റെ പ്ലേഗും കാക്കനാടൻ്റെ വസൂരിയും ഒക്കെ വായിച്ചനുഭവിച്ചവർ. വസൂരിയെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ മലയാളിക്ക് വിദൂരമായ കേട്ടുകേൾവിയാണുള്ളത്. പഴയ തലമുറയിലെ കുടിയേറ്റ കർഷകരും ഹൈറേഞ്ചുകാരും മലമ്പനിയുടെ രൂക്ഷത അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് 19 എല്ലാ വ്യാധിസ്മരണകളെയും അനുഭവങ്ങളെയും നിസ്സാരമാക്കുന്നു. തിരക്കുപിടിച്ച ജീവിതപ്പാച്ചിലിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വീട്ടു തടങ്ങലിനെക്കുറിച്ച് ആരുടെയെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലുമുണ്ടായിരുന്നോ? അത്ര ചെറുതല്ലാത്ത ഈ ലോക്ഡൗൺ കാലയളവ് ലോക ജീവിതക്രമത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റിമറിക്കും. അറിയാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളു അത്തരം കാര്യങ്ങൾ. മലയാളിയും നിനച്ചിരിക്കാതെ വീടാം കൂട്ടിലകപ്പെട്ടു പോയി. കക്ഷിരാഷ്ട്രീയം അസ്ഥിക്കു പിടിച്ച ഒരു സമൂഹമായ...