ട്രോയിയുടെ ഹെലൻ                                                                                       

കവിത                                                                                                            

ഡയാന അൻഫിമിയാഡി                                                                         

മൊഴിമാറ്റം വി കെ അജിത് കുമാർ 

എന്താണ് ഒരു പട്ടണം നിർമ്മിക്കുന്നത്?                                                                  രണ്ട് വീടുകൾ ഒരു തെരുവ്,                                                                                   ഒരു ക്രോസിംഗ്,                                                                                                    ഒരു ഡോർബെൽ,                                                                                                   ഒരു വാതിൽപ്പടിയിലെ ചവുട്ടി.                                                                             ഒരു വീട് മറ്റൊന്നിനായി അനിവാര്യമായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു..                      കീറിപ്പറിഞ്ഞ ചാക്കിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ധാന്യമണിപോലെ.

Read Also  വിശ്വാസമുള്ളവർ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കട്ടെ ജോണി പ്ലാത്തോട്ടത്തിന്റെ കവിത

ശത്രുക്കളെ പോറ്റാനും
നിങ്ങളെ പുകയിൽ ഒളിപ്പിക്കാനും. 
ഞാൻ ഗന്ധകം നിറഞ്ഞ കഞ്ഞി തീയിൽ തിളപ്പിക്കുകയാണ്.

എന്താണ് യുദ്ധം?
രണ്ട് വാളുകൾ
ഒരു കുതിര                                                                                                 

നിങ്ങളുടെ കവചത്തിൽ നിന്ന്.
എന്റെ മുടിയുടെ കെട്ട്
അഴിഞ്ഞു വീഴും

ഈ മുട്ടയുടെ തോടിളക്കിവരുന്ന
ഒരു ദൈവ പുത്രിയാണ് ഞാൻ,                                                                     

 അപ്പോൾ ഓരോ ആണിനും                                                                               

എന്നെ ഭാര്യ എന്ന് വിളിക്കാം,

അവന്റെ സമ്മാനം
പത്തുവർഷത്തെ ഉപരോധം,
എന്റെ ചേലയിലെ പത്ത് മടക്കുകളാണ്.
 
എന്താണ് ഒരു സ്ത്രീ?
രണ്ട് മുലകൾ,
ഒരു ഗർഭപാത്രം.
പൊടി നിറഞ്ഞ ഈ പാതകളിൽ
ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ വലിച്ചിടുന്നു
വസ്ത്രത്തിന്റെ വിളുമ്പിലെ തുന്നൽ
പോലെ,
കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല –                                                                                                ഈ കവിതയുടെ വരിയിൽ
കുറച്ച് സ്പന്ദനങ്ങൾ മാത്രം.

ഡയാന അൻഫിമിയാഡി
ജോർജിയൻ കവിയും അദ്ധ്യാപികയുമാണ് ഡയാന അൻഫിമിയാഡി. ടിബിലിസി ജാവകിഷ്വിലി സർവകലാശാലയിലെ ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഡോക്ടറൽ വിദ്യാർത്ഥി,
2008 ലെ സെറോ (ക്രെയിൻ അവാർഡ്) ലെ ഒന്നാം സമ്മാനവും 2009 ൽ മികച്ച ആദ്യ ശേഖരത്തിനുള്ള സാബ സമ്മാനവും ഉൾപ്പെടെ ധാരാളം അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Read Also  ഹാഫിസ് അഹമ്മദിന്റെ കവിതയ്‌ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here