സിംബാവെയിൽ രാഷ്ട്രീയ അരക്ഷിതാവസ്ഥ; കലാപം വ്യാപിക്കുന്നു

ഇന്ധനവിലയുടെ അമിത വർധനവാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കലാപത്തിന് കാരണം. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടതൽ ഇന്ധനവിലയുള്ള രാജ്യമാണ് നിലവിൽ സിംബാവേ