Wednesday, October 21

Tag: kavani

രസകരമാകിയ കഥകൾ പറയണം അതിനാണല്ലോ മാനുഷ ജന്മം……
Featured News, കവണി

രസകരമാകിയ കഥകൾ പറയണം അതിനാണല്ലോ മാനുഷ ജന്മം……

കവണി രസകരമാകിയ കഥകൾ പറയണം അതിനാണല്ലോ മാനുഷ ജന്മം...... നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറു വയസ്സു കണ്ടേനേം. മലയാള കവിതയിൽ ആധുനികതയെ അവതരിപ്പിച്ചതും പ്രചരിപ്പിച്ചതും അയ്യപ്പപ്പണിക്കരാണ്. ഈ ലക്കം മാതൃഭൂമി ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പ് പണിക്കരെ സമുചിതമായി ഓർത്തെടുക്കുന്നു. ആധുനികതയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ മലയാള കവിതയെ കയറ്റിയിറക്കിയവരിൽ മുൻപനായ സച്ചിദാനന്ദൻ അയ്യപ്പപ്പണിക്കരെ കൃത്യമായി നിനവിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. പണിക്കർ ആരായിരുന്നുവെന്നും പണിക്കർ മലയാള കവിതയ്ക്ക് എന്തു ചെയ്തു എന്നും സ്വാനുഭവ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സച്ചിദാനന്ദൻ വിടർത്തിയിടുന്നു. കവിയും വിവർത്തകനും ദ്വിഭാഷാ പണ്ഡിതനും ശ്രേഷ്ഠനായ അധ്യാപകനും നിരൂപകനും വിജ്ഞാനകോശകാരനും അമ്പതറുപതുകളിലെ അവാങ്- ഗാദിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തികനും പങ്കാളിയുമായിരുന്നു അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ എന്ന് ഒറ്റ വാചകത്തിൽ സച്ചിദാനന്ദൻ . 'താൻ ചെയ്യുന്നതിലെ...
ഓണക്കാലത്തെ നാട്ടുത്സവങ്ങളുടെ വർത്തമാനവും ഭാവിയും.
Featured News, കല, കവണി, കേരളം

ഓണക്കാലത്തെ നാട്ടുത്സവങ്ങളുടെ വർത്തമാനവും ഭാവിയും.

കവണി ഓണക്കാലത്തെ നാട്ടുത്സവങ്ങളുടെ വർത്തമാനവും ഭാവിയും. ഓണം പ്രാദേശികമായ വിവിധ തരം ആഘോഷങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമായിരുന്നല്ലോ. പല നാടുകളിൽ പല ആഘോഷങ്ങൾ. പലമയുടെ ഒരുമയായിരുന്നു ഓണം. പമ്പാനദീതടങ്ങളിലുടനീളം വെള്ളത്തിലായിരുന്നു ഓണാഘോഷം. ജലോത്സവങ്ങൾ. വള്ളം തുഴച്ചിലിൻ്റെ ഒരുമയായിരുന്നു ഇവിടെ ഓണത്തെ പെരുക്കുന്നത്. ഈ വള്ളംകളിയെ ഏറെ സൗന്ദര്യപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ഇടം ആറന്മുളയിലാണ്. കേരളത്തിലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ബ്രാഹ്മണ ഗ്രാമങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ആറന്മുള. ഈ ബ്രാഹ്മണ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പഴയ സ്വരൂപവും സ്വഭാവവും തിരുനിഴൽമാലയിൽ നിന്ന് കുറേയൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി എടുക്കാനൊക്കും.ആറില്ലത്തെൺമർ എന്ന് വിളിപ്പെട്ട ഊരാൺ മബ്രാഹ്മണർക്കൊപ്പം ആറന്മുള ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് മന്ത്രവാദം നടത്തുന്ന മലയരെ തിരുനിഴൽമാലയിൽ കാണാം. ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന കുറത്തിയാട്ടത്തിൻ്റെ ദീർഘ വർണ്ണനകൾ ഈ പഴങ്കവിതയിലുണ്ട്. പെരുമലയർ കേരളത്തിൻ്റ...
വെള്ളപ്പൊക്കവും നാട്ടറിവുകളും ; തുടർച്ചയായി മൂന്നാം വർഷവും പമ്പാനദി പെരുകി
Culture, Featured News, കവണി, പരിസ്ഥിതി, വാര്‍ത്ത

വെള്ളപ്പൊക്കവും നാട്ടറിവുകളും ; തുടർച്ചയായി മൂന്നാം വർഷവും പമ്പാനദി പെരുകി

  2018ലെ പെരും പ്രളയത്തിൻ്റെ നടുക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ വിട്ടുമാറാത്തതുകൊണ്ട് പമ്പാതീരവാസികൾ മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും കണ്ട് വിഹ്വലരായി. ഈ വർഷവും ഒരു രാത്രി അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഉറങ്ങിയില്ല. ഭാഗ്യത്തിന് മഴ ശമിച്ചു. മലവെള്ളം മുറ്റത്തും പടിക്കലും വന്ന് നോക്കിയിട്ട് മടങ്ങി. ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ വീടുകൾ മുങ്ങുകയും ചെയ്തു. വെള്ളപ്പൊക്കം വരുമ്പോൾ നാട്ടറിവുകൾ പലതും ഓർമ്മ വരാറുണ്ട്. ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾക്കു ശേഷം പമ്പാനദിയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം തീരെ കുറഞ്ഞു. അതിനു മുമ്പ് പമ്പയിൽ പ്രളയം സാധാരണമായിരുന്നു. പമ്പയിൽ ഡാമുകൾ വന്നതാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം നിയന്ത്രണ വിധേയമാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. എത്ര മഴ പെയ്താലും വെള്ളം ഒരു പരിധിയിലപ്പുറം ഉയരുകയില്ല. പമ്പയിലെയും പോഷകനദികളിലെയും ഡാമുകളിൽ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തെ പെയ്ത്തു വെള്ളം ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നു. വല്ലപ്പോഴും ചിലവർഷങ്ങളിൽ വെള്ളം പൊങ്ങിയിരുന്നെങ്കിലും ആളുക...
ഇംഗ്ലീഷാവിഷ്ടമായ മലയാളം.
Featured News, കവണി, സാഹിത്യം

ഇംഗ്ലീഷാവിഷ്ടമായ മലയാളം.

  മലയാള ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ഇടയ്ക്കിടെ കേരളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓണക്കാലത്താണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മലയാള ഭാഷ കൊണ്ടു പിടിച്ച ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയമായത്. പി. എസ്.സി. പരീക്ഷകൾ മലയാളത്തിലാക്കണം എന്ന പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് അന്ന് പലവിധ ചർച്ചകൾ നടന്നത്. പി. എസ്.സി. നടത്തുന്ന പല പരീക്ഷകളുടെയും ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും മലയാളത്തിലായാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ആശയ വിനിമയ തകരാറുകളെക്കുറിച്ച് അന്ന് പല വഴിക്ക് ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. ശാസ്ത സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങൾ പലതും മലയാളത്തിലാക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പല സാങ്കേതിക പദങ്ങൾക്കും തുല്യമായ മലയാള പദങ്ങൾ ഇവിടില്ല എന്നും മറ്റുമുള്ള തീർപ്പുകളിലാണ് ഒടുവിൽ ചർച്ചകളെല്ലാം പരിസമാപിച്ചതെന്നു തോന്നുന്നു. പുതിയ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ ലോവർ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകൾ മാതൃഭാഷയിലായിരിക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശം കണ്ടതിനെത്തുടർന്ന് വീണ്ടും ചില ചർച്ചകൾ പൊട്ടിമുളയ്ക്കാൻ ത...
‘ഞാൻ എന്നോടു മത്സരിച്ച് എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു ജയിക്കുന്ന ഒറ്റയാൻ വള്ളമാണ്’ വിപിത എഴുതിയ ഒരു വള്ളംകളിക്കവിതയെക്കുറിച്ച്.
കവണി, സാഹിത്യം

‘ഞാൻ എന്നോടു മത്സരിച്ച് എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു ജയിക്കുന്ന ഒറ്റയാൻ വള്ളമാണ്’ വിപിത എഴുതിയ ഒരു വള്ളംകളിക്കവിതയെക്കുറിച്ച്.

കവണി ഞാൻ എന്നോടു മത്സരിച്ച് എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു ജയിക്കുന്ന ഒറ്റയാൻ വള്ളമാണ്. വിപിത എഴുതിയ ഒരു വള്ളംകളിക്കവിതയെക്കുറിച്ച്. കെ രാജേഷ് കുമാർ വള്ളംകളി എന്നു കേട്ടാൽ പ്രാന്തു പിടിക്കുന്ന കുറേപ്പേരെങ്കിലും കുട്ടനാട്ടിലും ആറന്മുളയിലും കാണും. വള്ളം എന്നു കേട്ടാൽ മതി അവർക്ക് ആവേശമാകും. ചങ്കിൽ തുഴയുടെ താളം മിടിക്കും. വഞ്ചിപ്പാട്ട് തലമണ്ടയിൽ പതഞ്ഞു പൊങ്ങും. അങ്ങനത്തെ ഒരു വള്ളംകളി പ്രാന്തനാണ് ഇതെഴുതുന്നത്. വള്ളംകളിഭ്രമം വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ തുടങ്ങുന്നതാണ്. ശിശുവായിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട്. വഞ്ചിപ്പാട്ടുകേൾക്കുമ്പോൾ കൈകാലിട്ടടിക്കുന്ന കുഞ്ഞ്. പിന്നെ വളർന്നു വളർന്നു വരുമ്പോൾ മഴയത്ത് ഇറയത്തു നിന്ന് വള്ളം ഇറക്കി കളിക്കും. കടലാസുതോണികൾ .ഓരോരോ പേരിട്ട്. പേരുകേട്ട വള്ളങ്ങളായി ആ കടലാസ് തോണികൾ മാറും. വിപിതയുടെ കവിത വായിച്ചു തുടങ്ങവേ ഈ ബാല്യകാല അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഇരച്ചു വന്നു. പക്ഷേ പോകെ പോ കെ സങ്കടം വന്...
തമ്പി – എൽ.തോമസ്കുട്ടിയുടെ കവിതാലോകത്തെക്കുറിച്ച്
Featured News, കവണി, കവിത

തമ്പി – എൽ.തോമസ്കുട്ടിയുടെ കവിതാലോകത്തെക്കുറിച്ച്

കവണി തമ്പി - എൽ.തോമസ്കുട്ടിയുടെ കവിതാലോകത്തെക്കുറിച്ച് എൽ.തോമസ്കുട്ടി എഴുതിയ 'തമ്പി' എന്ന കവിത വായിച്ച് വിഷാദത്തിലാഴവേ ഈ കവി എഴുതിയ പഴയ ഒരു കവിത ഓർമ്മ വന്നു. സി.വി വിജയം എന്ന കവിത. ആയിരത്തിത്തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ആരംഭത്തിലാണ് സി.വി വിജയം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്. മലയാള കവിതയിൽ ആധുനികതയൊക്കെ അവസാനിച്ചു എന്ന് ആധുനിക കവിതകൾ തന്നെ തീർപ്പ് കല്പിച്ച സന്ദർഭമായിരുന്നു അത്. തൊണ്ണൂറുകളോട് ഇവിടെ വിമർശനം എന്ന സാഹിത്യ ശാഖ ഊർധശ്വാസം വലിച്ചു തുടങ്ങി. പഴയ തലമുറയിലെ ചില വിമർശകർ കാല്പനികതയുടെയും ആധുനികതയുടെയും മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉത്തരാധുനികതയെക്കുറിച്ചെഴുതാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ സാഹിത്യ ഭാവുകത്വവുമായി തീരെ ഇണങ്ങാത്ത പുതിയ സാഹിത്യം കണ്ട് പലരും അണിയറയിലേക്ക് മറഞ്ഞ് വിമർശന അരങ്ങിനെ ആളൊഴിഞ്ഞതാക്കി. മുതിർന്ന ചില ആധുനികകവികൾ ഉത്തരാധുനിക കവികളുടെ രക്ഷാധികാരികളായി വരുന്നത് ഈ വേളയിലാണ്. അ...
മല്ലികപ്പൂക്കളുടെയും മലക്കുകളുടെയും സ്രഷ്ടാവാരാണ്? ‘എ ഗോസിപ്പ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹരിശങ്കരനശോകൻ’
Featured News, കവണി, സാഹിത്യം

മല്ലികപ്പൂക്കളുടെയും മലക്കുകളുടെയും സ്രഷ്ടാവാരാണ്? ‘എ ഗോസിപ്പ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹരിശങ്കരനശോകൻ’

- 'എ ഗോസിപ്പ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹരിശങ്കരനശോകൻ' എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു കുറിപ്പ്. പിസ്കോണിയ മസ്കയ്ക്കു ശേഷം ഹരിശങ്കരനശോകൻ്റെ പുതിയ പുസ്തകം വന്നു. അതാണ് ഏ ഗോസിപ്പ് അക്കോർഡിംഗ് റ്റു ഹരിശങ്കരനശോകൻ. പി.എൻ.പണിക്കരുടെ ഓർമ്മദിനമായ വായനദിനത്തിൽ വായിച്ചത് ഈ കവിതാ സമാഹാരമാണ്. 33 കവിതകൾ. പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചു. വരാൻ പോകുന്ന യോഗദിനത്തിൽ യോഗികൾ ആസനങ്ങൾ പല തവണ ചെയ്യുന്നതു പോലെ. യോഗദിനത്തിൽ തന്നെ ആചരിക്കുന്ന സംഗീത ദിനത്തിൽ ഗായകർ പല തവണ സാധകം ചെയ്യുന്നതു പോലെ. എല്ലാം അച്ഛാ ദിനങ്ങളാണെങ്കിലും ഓരോരോ സംഗതികൾക്ക് ഓരോരോ ദിനങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഓരോരോ ആചാരങ്ങൾ എന്നു കരുതിയാൽ മതി. പി.എൻ. പണിക്കരുടെ ചരമദിനമായ വായനദിനാചരണ ദിനത്തിൽ ഒരു കവി എഫ്.ബി.യിൽ എഴുതിയ ഇന്ന് അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ ചരമദിനം എന്ന ഒറ്റവരി ക്കുറിപ്പിലെ ഇരുണ്ട ഹാസ്യം ആസ്വദിച്ചിട്ടാണ് ഹരിശങ്കരന ശോകനിലേക്ക് കടന്നത്. ഈ കവിതകൾ...
‘രോഗവും മരുന്നും ‘ – ‘വൈദ്യത്തിൻ്റെ സ്മൃതി സൗന്ദര്യം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച്
Featured News, കവണി, കവിത, സാഹിത്യം

‘രോഗവും മരുന്നും ‘ – ‘വൈദ്യത്തിൻ്റെ സ്മൃതി സൗന്ദര്യം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച്

കവണി 'രോഗവും മരുന്നും ' - 'വൈദ്യത്തിൻ്റെ സ്മൃതി സൗന്ദര്യം' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച് കോവിഡ് 19 വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാണ് ഈ മഹാമാരിക്ക് ഒരു ശമനമുണ്ടാകുക. ഈ പകർച്ച രോഗത്തിനു മരുന്നു കണ്ടു പിടിക്കാൻ ശാസ്ത്രലോകം കൊണ്ടു പിടിച്ചു ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഏകാന്ത വേളകളിൽ രോഗവും മരണവും ചിന്തയിൽ വന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ മടി. ആകെപ്പാടെ ഒരു മടുപ്പ്. മന്ദത. യൗവനങ്ങളോടൊത്തു മേളിക്കാൻ അവസരമുള്ള ജോലിയും ഓൺലൈൻ പ്രതലങ്ങളിലേക്ക് മാറി. അവയോട് ആദ്യാനുഭവം എന്ന നിലയിൽ പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള പ്രയാസം. മഴ ഇടയ്ക്ക് പെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആനന്ദിക്കാനാകുന്നില്ല. മഴ നനയുന്ന ശീലവും നിന്നു. പനി പിടിച്ചാൽ ആകെ പ്രശ്നമാകുമല്ലോ. ചില വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സമയം നീക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ചെറുപ്പക്കാർ ഉള്ള ചില ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സ്വീകാര്യത കിട്ടിയതിനാൽ കുറച്ചൊക...
കാറ്റ് വീശുവല കൊണ്ടുയർത്തുന്ന കൂടാര വിതാനങ്ങൾ ; കെ. രാജഗോപാലിൻ്റെ ‘പരിധിക്കു പുറത്ത് ‘ എന്ന കവിതയെക്കുറിച്ച്
Featured News, കവണി

കാറ്റ് വീശുവല കൊണ്ടുയർത്തുന്ന കൂടാര വിതാനങ്ങൾ ; കെ. രാജഗോപാലിൻ്റെ ‘പരിധിക്കു പുറത്ത് ‘ എന്ന കവിതയെക്കുറിച്ച്

  കാറ്റ് വീശുവല കൊണ്ടുയർത്തുന്ന കൂടാര വിതാനങ്ങൾ കെ. രാജഗോപാലിൻ്റെ  'പരിധിക്കു പുറത്ത് ' എന്ന കവിതയെക്കുറിച്ച്. കവിതാ വായന എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങേയറ്റം സ്വകാര്യമായ ഒരു അനുഭവമാണ്. നാനാവിധത്തിലുള്ള കാവ്യ സിദ്ധാന്തങ്ങളോ കവിതാ ബാഹ്യമായ സാംസ്കാരിക വിവക്ഷകളോ യാതൊന്നും കവിതയും എൻ്റെ ഹൃദയവും തമ്മിലുള്ള നേർബന്ധത്തിന് ഇടങ്കോലിടാറില്ല. ഇതിൽ തെറ്റുകാണുന്നവരുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും എൻ്റെ പരിധിയിൽ വരില്ല. സ്വകാര്യമായി ലാളിക്കുവാനും ഓമനിക്കുവാനും കുറെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ എന്തു ജീവിതം. നിഷ്കുണമായ ജീവിതം മരണ തുല്യമാണ്. കവിതയുമായി ഏകാന്ത ഹൃദയ സംവാദം നടത്താൻ കഴിവില്ലാത്തവർക്ക് എൻ്റെ റിപ്പബ്ളിക്കിൽ പൗരത്വമില്ല. ചില കവിതകൾ ഒറ്റ വായനയിൽ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ കുടിപാർക്കും. കെ.രാജഗോപാലിൻ്റെ 'പരിധിക്കു പുറത്ത് ' അത്തരമൊരു കവിതയാണ്. അത് എൻ്റെ കൂടി അനുഭവത്തിൻ്റെ കവിത യാണ്. ആറ്റു തിട്ടയ്ക്ക്...
ഒരു കാക്കമാത്രം അപ്പോൾ ആർത്തു ചിരിച്ചു കൊണ്ടു പറന്നുപോയി  ; ബി. രവികുമാറിൻ്റെ ഓർമ്മയിലെ പച്ച …ചോപ്പ് എന്ന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച്
Featured News, കവണി

ഒരു കാക്കമാത്രം അപ്പോൾ ആർത്തു ചിരിച്ചു കൊണ്ടു പറന്നുപോയി ; ബി. രവികുമാറിൻ്റെ ഓർമ്മയിലെ പച്ച …ചോപ്പ് എന്ന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച്

കവണി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഛായാപടങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ ഓർമ്മ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉപതലക്കെട്ട്. അപാരമായ ദൃശ്യപരതയാണ് ബി.രവികുമാറിൻ്റെ ഈ ഓർമ്മയെഴുത്തിനെ സവിശേഷമാക്കുന്നത്. പുസ്തകത്തിന് പുറന്താൾക്കുറിപ്പ് എഴുതിയ ലക്ഷ്മി പി അക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 'ഒരു മികച്ച സിനിമയിൽ പ്രേക്ഷകരും കഥയിൽ വായനക്കാരും കഥാപാത്രങ്ങളായി പങ്കെടുക്കുന്നതുപോലെയാണ് ഈ അനുഭവങ്ങൾ ' ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഫേസ് ബുക്കിൽ ഈ അനുഭവ സ്മരണകൾ രവി മാഷ് കുറിച്ചിട്ടിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ഞാൻ ഏഴെട്ടു കോളേജ് അധ്യാപകരോടൊപ്പം ( മലയാളം മാഷമ്മാരായ ) താമസിച്ചു പോരികയായിരുന്നു. അവരിൽ ചിലർ സ്വാഭാവികമായും സാഹിത്യതൽപ്പരരായിരുന്നു. സമകാലിക സാഹിത്യവുമായി ചേർന്നൊഴുകുക എന്നത് സാഹിത്യ അധ്യാപകരുടെ തൊഴിൽപരമായ ആവശ്യമായതുകൊണ്ടു കൂടി ഏറ്റവും പുതിയ കവിതയും കഥയും നോവലുമൊക്കെ സൂക്ഷ്മമായും വിശദമായും ചർച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സം...