Tuesday, August 4

Tag: kavani

ഇംഗ്ലീഷാവിഷ്ടമായ മലയാളം.
Featured News, കവണി, സാഹിത്യം

ഇംഗ്ലീഷാവിഷ്ടമായ മലയാളം.

  മലയാള ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ഇടയ്ക്കിടെ കേരളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓണക്കാലത്താണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മലയാള ഭാഷ കൊണ്ടു പിടിച്ച ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയമായത്. പി. എസ്.സി. പരീക്ഷകൾ മലയാളത്തിലാക്കണം എന്ന പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് അന്ന് പലവിധ ചർച്ചകൾ നടന്നത്. പി. എസ്.സി. നടത്തുന്ന പല പരീക്ഷകളുടെയും ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും മലയാളത്തിലായാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ആശയ വിനിമയ തകരാറുകളെക്കുറിച്ച് അന്ന് പല വഴിക്ക് ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. ശാസ്ത സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങൾ പലതും മലയാളത്തിലാക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പല സാങ്കേതിക പദങ്ങൾക്കും തുല്യമായ മലയാള പദങ്ങൾ ഇവിടില്ല എന്നും മറ്റുമുള്ള തീർപ്പുകളിലാണ് ഒടുവിൽ ചർച്ചകളെല്ലാം പരിസമാപിച്ചതെന്നു തോന്നുന്നു. പുതിയ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ ലോവർ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകൾ മാതൃഭാഷയിലായിരിക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശം കണ്ടതിനെത്തുടർന്ന് വീണ്ടും ചില ചർച്ചകൾ പൊട്ടിമുളയ്ക്കാൻ ത...
‘ഞാൻ എന്നോടു മത്സരിച്ച് എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു ജയിക്കുന്ന ഒറ്റയാൻ വള്ളമാണ്’ വിപിത എഴുതിയ ഒരു വള്ളംകളിക്കവിതയെക്കുറിച്ച്.
കവണി, സാഹിത്യം

‘ഞാൻ എന്നോടു മത്സരിച്ച് എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു ജയിക്കുന്ന ഒറ്റയാൻ വള്ളമാണ്’ വിപിത എഴുതിയ ഒരു വള്ളംകളിക്കവിതയെക്കുറിച്ച്.

കവണി ഞാൻ എന്നോടു മത്സരിച്ച് എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു ജയിക്കുന്ന ഒറ്റയാൻ വള്ളമാണ്. വിപിത എഴുതിയ ഒരു വള്ളംകളിക്കവിതയെക്കുറിച്ച്. കെ രാജേഷ് കുമാർ വള്ളംകളി എന്നു കേട്ടാൽ പ്രാന്തു പിടിക്കുന്ന കുറേപ്പേരെങ്കിലും കുട്ടനാട്ടിലും ആറന്മുളയിലും കാണും. വള്ളം എന്നു കേട്ടാൽ മതി അവർക്ക് ആവേശമാകും. ചങ്കിൽ തുഴയുടെ താളം മിടിക്കും. വഞ്ചിപ്പാട്ട് തലമണ്ടയിൽ പതഞ്ഞു പൊങ്ങും. അങ്ങനത്തെ ഒരു വള്ളംകളി പ്രാന്തനാണ് ഇതെഴുതുന്നത്. വള്ളംകളിഭ്രമം വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ തുടങ്ങുന്നതാണ്. ശിശുവായിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട്. വഞ്ചിപ്പാട്ടുകേൾക്കുമ്പോൾ കൈകാലിട്ടടിക്കുന്ന കുഞ്ഞ്. പിന്നെ വളർന്നു വളർന്നു വരുമ്പോൾ മഴയത്ത് ഇറയത്തു നിന്ന് വള്ളം ഇറക്കി കളിക്കും. കടലാസുതോണികൾ .ഓരോരോ പേരിട്ട്. പേരുകേട്ട വള്ളങ്ങളായി ആ കടലാസ് തോണികൾ മാറും. വിപിതയുടെ കവിത വായിച്ചു തുടങ്ങവേ ഈ ബാല്യകാല അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഇരച്ചു വന്നു. പക്ഷേ പോകെ പോ കെ സങ്കടം വന്...
തമ്പി – എൽ.തോമസ്കുട്ടിയുടെ കവിതാലോകത്തെക്കുറിച്ച്
Featured News, കവണി, കവിത

തമ്പി – എൽ.തോമസ്കുട്ടിയുടെ കവിതാലോകത്തെക്കുറിച്ച്

കവണി തമ്പി - എൽ.തോമസ്കുട്ടിയുടെ കവിതാലോകത്തെക്കുറിച്ച് എൽ.തോമസ്കുട്ടി എഴുതിയ 'തമ്പി' എന്ന കവിത വായിച്ച് വിഷാദത്തിലാഴവേ ഈ കവി എഴുതിയ പഴയ ഒരു കവിത ഓർമ്മ വന്നു. സി.വി വിജയം എന്ന കവിത. ആയിരത്തിത്തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ആരംഭത്തിലാണ് സി.വി വിജയം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്. മലയാള കവിതയിൽ ആധുനികതയൊക്കെ അവസാനിച്ചു എന്ന് ആധുനിക കവിതകൾ തന്നെ തീർപ്പ് കല്പിച്ച സന്ദർഭമായിരുന്നു അത്. തൊണ്ണൂറുകളോട് ഇവിടെ വിമർശനം എന്ന സാഹിത്യ ശാഖ ഊർധശ്വാസം വലിച്ചു തുടങ്ങി. പഴയ തലമുറയിലെ ചില വിമർശകർ കാല്പനികതയുടെയും ആധുനികതയുടെയും മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉത്തരാധുനികതയെക്കുറിച്ചെഴുതാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ സാഹിത്യ ഭാവുകത്വവുമായി തീരെ ഇണങ്ങാത്ത പുതിയ സാഹിത്യം കണ്ട് പലരും അണിയറയിലേക്ക് മറഞ്ഞ് വിമർശന അരങ്ങിനെ ആളൊഴിഞ്ഞതാക്കി. മുതിർന്ന ചില ആധുനികകവികൾ ഉത്തരാധുനിക കവികളുടെ രക്ഷാധികാരികളായി വരുന്നത് ഈ വേളയിലാണ്. അ...
മല്ലികപ്പൂക്കളുടെയും മലക്കുകളുടെയും സ്രഷ്ടാവാരാണ്? ‘എ ഗോസിപ്പ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹരിശങ്കരനശോകൻ’
Featured News, കവണി, സാഹിത്യം

മല്ലികപ്പൂക്കളുടെയും മലക്കുകളുടെയും സ്രഷ്ടാവാരാണ്? ‘എ ഗോസിപ്പ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹരിശങ്കരനശോകൻ’

- 'എ ഗോസിപ്പ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹരിശങ്കരനശോകൻ' എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു കുറിപ്പ്. പിസ്കോണിയ മസ്കയ്ക്കു ശേഷം ഹരിശങ്കരനശോകൻ്റെ പുതിയ പുസ്തകം വന്നു. അതാണ് ഏ ഗോസിപ്പ് അക്കോർഡിംഗ് റ്റു ഹരിശങ്കരനശോകൻ. പി.എൻ.പണിക്കരുടെ ഓർമ്മദിനമായ വായനദിനത്തിൽ വായിച്ചത് ഈ കവിതാ സമാഹാരമാണ്. 33 കവിതകൾ. പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചു. വരാൻ പോകുന്ന യോഗദിനത്തിൽ യോഗികൾ ആസനങ്ങൾ പല തവണ ചെയ്യുന്നതു പോലെ. യോഗദിനത്തിൽ തന്നെ ആചരിക്കുന്ന സംഗീത ദിനത്തിൽ ഗായകർ പല തവണ സാധകം ചെയ്യുന്നതു പോലെ. എല്ലാം അച്ഛാ ദിനങ്ങളാണെങ്കിലും ഓരോരോ സംഗതികൾക്ക് ഓരോരോ ദിനങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഓരോരോ ആചാരങ്ങൾ എന്നു കരുതിയാൽ മതി. പി.എൻ. പണിക്കരുടെ ചരമദിനമായ വായനദിനാചരണ ദിനത്തിൽ ഒരു കവി എഫ്.ബി.യിൽ എഴുതിയ ഇന്ന് അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ ചരമദിനം എന്ന ഒറ്റവരി ക്കുറിപ്പിലെ ഇരുണ്ട ഹാസ്യം ആസ്വദിച്ചിട്ടാണ് ഹരിശങ്കരന ശോകനിലേക്ക് കടന്നത്. ഈ കവിതകൾ...
‘രോഗവും മരുന്നും ‘ – ‘വൈദ്യത്തിൻ്റെ സ്മൃതി സൗന്ദര്യം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച്
Featured News, കവണി, കവിത, സാഹിത്യം

‘രോഗവും മരുന്നും ‘ – ‘വൈദ്യത്തിൻ്റെ സ്മൃതി സൗന്ദര്യം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച്

കവണി 'രോഗവും മരുന്നും ' - 'വൈദ്യത്തിൻ്റെ സ്മൃതി സൗന്ദര്യം' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച് കോവിഡ് 19 വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാണ് ഈ മഹാമാരിക്ക് ഒരു ശമനമുണ്ടാകുക. ഈ പകർച്ച രോഗത്തിനു മരുന്നു കണ്ടു പിടിക്കാൻ ശാസ്ത്രലോകം കൊണ്ടു പിടിച്ചു ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഏകാന്ത വേളകളിൽ രോഗവും മരണവും ചിന്തയിൽ വന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ മടി. ആകെപ്പാടെ ഒരു മടുപ്പ്. മന്ദത. യൗവനങ്ങളോടൊത്തു മേളിക്കാൻ അവസരമുള്ള ജോലിയും ഓൺലൈൻ പ്രതലങ്ങളിലേക്ക് മാറി. അവയോട് ആദ്യാനുഭവം എന്ന നിലയിൽ പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള പ്രയാസം. മഴ ഇടയ്ക്ക് പെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആനന്ദിക്കാനാകുന്നില്ല. മഴ നനയുന്ന ശീലവും നിന്നു. പനി പിടിച്ചാൽ ആകെ പ്രശ്നമാകുമല്ലോ. ചില വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സമയം നീക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ചെറുപ്പക്കാർ ഉള്ള ചില ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സ്വീകാര്യത കിട്ടിയതിനാൽ കുറച്ചൊക...
കാറ്റ് വീശുവല കൊണ്ടുയർത്തുന്ന കൂടാര വിതാനങ്ങൾ ; കെ. രാജഗോപാലിൻ്റെ ‘പരിധിക്കു പുറത്ത് ‘ എന്ന കവിതയെക്കുറിച്ച്
Featured News, കവണി

കാറ്റ് വീശുവല കൊണ്ടുയർത്തുന്ന കൂടാര വിതാനങ്ങൾ ; കെ. രാജഗോപാലിൻ്റെ ‘പരിധിക്കു പുറത്ത് ‘ എന്ന കവിതയെക്കുറിച്ച്

  കാറ്റ് വീശുവല കൊണ്ടുയർത്തുന്ന കൂടാര വിതാനങ്ങൾ കെ. രാജഗോപാലിൻ്റെ  'പരിധിക്കു പുറത്ത് ' എന്ന കവിതയെക്കുറിച്ച്. കവിതാ വായന എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങേയറ്റം സ്വകാര്യമായ ഒരു അനുഭവമാണ്. നാനാവിധത്തിലുള്ള കാവ്യ സിദ്ധാന്തങ്ങളോ കവിതാ ബാഹ്യമായ സാംസ്കാരിക വിവക്ഷകളോ യാതൊന്നും കവിതയും എൻ്റെ ഹൃദയവും തമ്മിലുള്ള നേർബന്ധത്തിന് ഇടങ്കോലിടാറില്ല. ഇതിൽ തെറ്റുകാണുന്നവരുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും എൻ്റെ പരിധിയിൽ വരില്ല. സ്വകാര്യമായി ലാളിക്കുവാനും ഓമനിക്കുവാനും കുറെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ എന്തു ജീവിതം. നിഷ്കുണമായ ജീവിതം മരണ തുല്യമാണ്. കവിതയുമായി ഏകാന്ത ഹൃദയ സംവാദം നടത്താൻ കഴിവില്ലാത്തവർക്ക് എൻ്റെ റിപ്പബ്ളിക്കിൽ പൗരത്വമില്ല. ചില കവിതകൾ ഒറ്റ വായനയിൽ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ കുടിപാർക്കും. കെ.രാജഗോപാലിൻ്റെ 'പരിധിക്കു പുറത്ത് ' അത്തരമൊരു കവിതയാണ്. അത് എൻ്റെ കൂടി അനുഭവത്തിൻ്റെ കവിത യാണ്. ആറ്റു തിട്ടയ്ക്ക്...
ഒരു കാക്കമാത്രം അപ്പോൾ ആർത്തു ചിരിച്ചു കൊണ്ടു പറന്നുപോയി  ; ബി. രവികുമാറിൻ്റെ ഓർമ്മയിലെ പച്ച …ചോപ്പ് എന്ന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച്
Featured News, കവണി

ഒരു കാക്കമാത്രം അപ്പോൾ ആർത്തു ചിരിച്ചു കൊണ്ടു പറന്നുപോയി ; ബി. രവികുമാറിൻ്റെ ഓർമ്മയിലെ പച്ച …ചോപ്പ് എന്ന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച്

കവണി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഛായാപടങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ ഓർമ്മ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉപതലക്കെട്ട്. അപാരമായ ദൃശ്യപരതയാണ് ബി.രവികുമാറിൻ്റെ ഈ ഓർമ്മയെഴുത്തിനെ സവിശേഷമാക്കുന്നത്. പുസ്തകത്തിന് പുറന്താൾക്കുറിപ്പ് എഴുതിയ ലക്ഷ്മി പി അക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 'ഒരു മികച്ച സിനിമയിൽ പ്രേക്ഷകരും കഥയിൽ വായനക്കാരും കഥാപാത്രങ്ങളായി പങ്കെടുക്കുന്നതുപോലെയാണ് ഈ അനുഭവങ്ങൾ ' ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഫേസ് ബുക്കിൽ ഈ അനുഭവ സ്മരണകൾ രവി മാഷ് കുറിച്ചിട്ടിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ഞാൻ ഏഴെട്ടു കോളേജ് അധ്യാപകരോടൊപ്പം ( മലയാളം മാഷമ്മാരായ ) താമസിച്ചു പോരികയായിരുന്നു. അവരിൽ ചിലർ സ്വാഭാവികമായും സാഹിത്യതൽപ്പരരായിരുന്നു. സമകാലിക സാഹിത്യവുമായി ചേർന്നൊഴുകുക എന്നത് സാഹിത്യ അധ്യാപകരുടെ തൊഴിൽപരമായ ആവശ്യമായതുകൊണ്ടു കൂടി ഏറ്റവും പുതിയ കവിതയും കഥയും നോവലുമൊക്കെ സൂക്ഷ്മമായും വിശദമായും ചർച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സം...
കൃഷി തിരിച്ചുപിടിക്കാനാകുമോ?  വീട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ട കാലത്തെ കൃഷി, സാഹിത്യ ചിന്തകൾ കെ. രാജേഷ് കുമാർ പങ്കു വയ്ക്കുന്നു.
CORONA, Featured News, കവണി

കൃഷി തിരിച്ചുപിടിക്കാനാകുമോ? വീട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ട കാലത്തെ കൃഷി, സാഹിത്യ ചിന്തകൾ കെ. രാജേഷ് കുമാർ പങ്കു വയ്ക്കുന്നു.

 കവണി കൃഷി തിരിച്ചുപിടിക്കാനാകുമോ? മഹാമാരിയെക്കുറിച്ച്, പകർച്ചവ്യാധിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടുകേൾവിയും പുസ്തകം വായിച്ച അറിവുമേ കേരളീയർ ബഹു ഭൂരിപക്ഷത്തിനും ഉള്ളൂ. ആൽബേർ കാമുവിൻ്റെ പ്ലേഗും കാക്കനാടൻ്റെ വസൂരിയും ഒക്കെ വായിച്ചനുഭവിച്ചവർ. വസൂരിയെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ മലയാളിക്ക് വിദൂരമായ കേട്ടുകേൾവിയാണുള്ളത്. പഴയ തലമുറയിലെ കുടിയേറ്റ കർഷകരും ഹൈറേഞ്ചുകാരും മലമ്പനിയുടെ രൂക്ഷത അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് 19 എല്ലാ വ്യാധിസ്മരണകളെയും അനുഭവങ്ങളെയും നിസ്സാരമാക്കുന്നു. തിരക്കുപിടിച്ച ജീവിതപ്പാച്ചിലിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വീട്ടു തടങ്ങലിനെക്കുറിച്ച് ആരുടെയെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലുമുണ്ടായിരുന്നോ? അത്ര ചെറുതല്ലാത്ത ഈ ലോക്ഡൗൺ കാലയളവ് ലോക ജീവിതക്രമത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റിമറിക്കും. അറിയാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളു അത്തരം കാര്യങ്ങൾ. മലയാളിയും നിനച്ചിരിക്കാതെ വീടാം കൂട്ടിലകപ്പെട്ടു പോയി. കക്ഷിരാഷ്ട്രീയം അസ്ഥിക്കു പിടിച്ച ഒരു സമൂഹമായ...
അറ്റുപോകാത്ത ഓർമ്മകൾ ; പ്രൊഫ.ടി. ജെ.ജോസഫിൻ്റെ ആത്മകഥ
Featured News, Uncategorized, കവണി, സാഹിത്യം

അറ്റുപോകാത്ത ഓർമ്മകൾ ; പ്രൊഫ.ടി. ജെ.ജോസഫിൻ്റെ ആത്മകഥ

കവണി വിറയലോടെ മാത്രമേ പ്രൊഫ.ടി.ജെ.ജോസഫിൻ്റെ ആത്മകഥ വായിക്കാനാകൂ. വായിച്ചതിനു ശേഷവും നടുക്കം മാറുകയില്ല. നാടകങ്ങളിലും സിനിമകളിലും നോവലുകളിലുമൊക്കെ എഴുത്തുകാർ ഭാവനയിലൂടെ ദുരന്തകഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിധിയുടെ ക്രൂര വിളയാട്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പട്ടൊടുങ്ങുന്ന ദുരന്തനായകൻമാർ. കഥാർസിസ് - വികാരവിമലീകരണം - വഴി വായനക്കാരെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ജീവിത ഗാഥകൾ എത്രയെണ്ണം നാം വായിച്ചിരിക്കുന്നു. വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാവനയിൽ നെയ്തെടുക്കുന്ന നാഥാസ്തമയങ്ങൾ ഭാവകനെ വിശ്രാന്തിയിൽ വിലയിപ്പിക്കുമത്രേ. സ്വന്തം കഥ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് ടി.ജെ.ജോസഫ്. ഭാവനയല്ലത് ജീവിതമാണ്. പച്ചയ്ക്കു പച്ചെ, പകൽ വെട്ടത്തിൽ, പല മനുഷ്യർ നോക്കി നിൽക്കെ, ഉറ്റ ബന്ധുക്കളുടെ കൺമുമ്പിലിട്ട്, മതഭീകരൻമാർ കൈയും കാലും അരിഞ്ഞെടുത്ത മഹാക്രൂരതയെക്കുറിച്ച് അതിന് വിധേയനായ മനുഷ്യൻ അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. അയാൾ തിന്ന വേദനകൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. ആത്മാർത്...
പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രൻ എന്ന ഗവേഷകൻ
Featured News, കവണി, കേരളം

പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രൻ എന്ന ഗവേഷകൻ

മലയാളത്തിലെ പുരോഗമന സാഹിത്യകാരൻമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രമുഖനായിരുന്ന പുതുശ്ശേരിക്കു വിട. വിപ്ലവാഭിവാദ്യങ്ങൾ. വയലാർ , ഒ.എൻ.വി , പി.ഭാസ്കരൻ, തിരുനല്ലൂർ എന്നീ ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവമുള്ള കവികളുടെ നിരയിലാണ് പുതുശ്ശേരിയെ മലയാളം ആദരിച്ചിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കമ്യൂണിസത്തിൻ്റെ രക്തച്ചുവപ്പ് പടർന്ന വള്ളികുന്നത്ത് വിപ്ലവക്കനലുകളുടെ ഇടയിലൂടെ നടന്നു കയറിയ പുതുശ്ശേരി തീക്ഷ്ണമായ ഒരു കാലത്തെ ജീവിതത്തിലേറ്റു വാങ്ങിയ വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു. ചുവന്ന കവിതകൾ എഴുതാൻ പുതുശ്ശേരിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും തിളയ്ക്കുന്ന ജീവിതാനുഭവങ്ങളായിരുന്നു. കവി എന്ന നിലയിൽ മലയാളിക്ക് ഏറെ പരിചിതനായിരുന്ന പുതുശ്ശേരി മികച്ച മലയാള അധ്യാപകനുമായിരുന്നു, ഒ.എൻ.വിയെയും തിരുനല്ലൂരിനെയും പോലെ. എസ്.എൻ. കോളേജുകളിൽ കുറച്ചു കാലവും കേരളാ യൂനിവേഴ്സിറ്റി മലയാള വിഭാഗത്തിൽ ദീർഘകാലവും അദ്ദേഹം മലയാളം പഠിപ്പിച്ചു. യൂനിവേഴ്സിറ്റി അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ ഗവേഷണ രംഗത്തും അദ്ദേഹം...